A leeg A

Meer dan voedsel alleenMeer dan voedsel alleen

Verklaring en plan van aanpak

Op 21 april 2006 organiseerde de werkgroep samen met Kerkinactie een conferentie over kerken, armoede en voedselbanken. Uitgangspunt voor de discussies was een concept-verklaring 'Meer dan voedsel alleen'. Na de conferentie kregen diverse mensen en organisaties de gelegenheid om reacties te geven op het stuk. Die reacties zijn, samen met de resultaten van de discussies tijdens de conferentie, verwerkt in een vernieuwde verklaring. Deze verklaring werd voor het eerst naar buiten gebracht op de Landelijke Diaconale Dag op 18 november 2006.

In het algemeen was er veel bijval voor de verklaring en het bijbehorende Plan van Aanpak. Maar er waren ook kritische reacties. Zo ervaren sommigen de oproep om voedselbanken in 5 jaar overbodig te maken en de passages over voedselbanken als een verschijnsel dat eigenlijk een schande is voor onze samenleving, als kwetsend. De bedoeling dat 'schande' niet slaat op de voedselbanken zelf maar op de rijke samenleving die niet in staat is / bereid is te voorkomen dat mensen in de situatie komen, kwam kennelijk onvoldoende over. De belangrijkste oproep is daarom aangepast. Die luidt nu: "dat voedselbanken nodig zijn in een sociale rechtsstaat druist in tegen de fundamentele principes van die rechtsstaat. Voedselbanken mogen niet meer zijn dan een tijdelijke noodvoorziening waarbij ondertussen gewerkt wordt aan een structurele verbetering van de positie van mensen in armoede. Wij roepen daarom samenleving en politiek op om zich te verplichten tot intensief beleid en maatregelen om verarming tegen te gaan."
In het plan van aanpak zijn diverse dingen geschrapt, toegevoegd en gewijzigd. De belangrijkste wijziging is de volgorde van de spelers die aangesproken worden. We beginnen nu met de kerken en de voedselbanken, en daarna komen politiek en instellingen aan bod.

We roepen iedereen nadrukkelijk op om met de verklaring te werken. Breng hem onder de aandacht van de plaatselijke kerkelijke gemeenschap, de burgerlijke gemeente, instanties en nutsbedrijven in uw woonplaats, etc. We sturen de verklaring ook met een brief naar de informateur en de onderhandelaars van het nieuwe kabinet en naar de (nieuwe) leden van de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij willen van hen en van anderen graag reacties ontvangen.

  • Klik hier om de verklaring 'Meer dan voedsel alleen' te downloaden.
  • Klik hier om meer te lezen over de conferentie 'Meer dan voedsel alleen'.
  • Klik hier om over een brief aan kabinetsinformateur en fractievoorzitters te lezen.

Naar de top van de pagina

Naar startpagina project 'Meer dan voedsel alleen'

Naar overzichtspagina projecten

 

Meer dan voedsel alleen