A leeg A
Helpen onder protest

Helpen onder protest

Een handreiking voor kerkelijke, materiële hulpverlening

De publicatie is nu gratis te downloaden. Klik hier

De handreiking 'Helpen onder protest' van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA en Kerkinactie biedt een praktische handreiking hoe materiële hulp kan worden verleend en hoe ruchtbaarheid kan worden gegeven aan de geboden hulp in samenleving en politiek.

Armoede is terug van nooit weggeweest. Wie betrokken is bij het werk van een diaconie of parochiële caritas instelling weet dit. De laatste jaren neemt het aantal mensen die bij de kerken om (financiële) hulp vragen schrikbarend toe. Steeds meer mensen komen in situaties van materiële nood en veelal schulden terecht. Velen vallen daarbij ook door de mazen van het net van overheidsregelingen.

In veel gemeenten en parochies wordt op uiteenlopende manieren hulp geboden. Maar er zijn ook kerkleden - professionals en vrijwilligers - die melden dat zij de armen niet weten te vinden. Vooral 'stille armoede' blijkt moeilijk te signaleren. De brochure Helpen onder protest wil ondermeer een leidraad zijn voor de manier waarop u hulpvragen op het spoor kunt komen.

Veel kerken zien het als hun taak om mensen in de knel kortstondig financieel bij te staan. Waar de nood hoog is dient immers geholpen te worden. Tegelijkertijd beseffen zij dat dit niet nodig zou moeten zijn. De noodzaak van deze hulp heeft een bittere bijsmaak. Het stelsel van de sociale zekerheid zou immers voor iedere burger bestaanszekerheid garanderen. En een terugkeer naar de kerkelijke armenzorg is verre van wenselijk. Daarom proberen kerken sinds enige tijd aan de overheid duidelijk te maken dat ze in de bres springen waar deze haar taken laat liggen: ze helpen onder protest.

Protest kent daarbij allerlei uitingsvormen; lang niet altijd is er sprake van spandoeken op het Malieveld. De kern van helpen onder protest is: naar buiten kenbaar maken hoeveel (financiële) hulp kerken verlenen en tegelijkertijd erop wijzen dat armoede onrecht is. De Bijbel veroordeelt immers sociale ongelijkheid als een aanslag op de waardigheid van rijken en armen in eenzelfde samenleving. De brochure laat met concrete voorbeelden zien hoe kerken in de geest van deze bijbelse grondslag actief zijn.

  • De brochure Helpen onder protest is uitverkocht. U kunt de publicatie hier wel gratis downloaden:
    klik hier (pdf, 580 kb).

Naar boven

Naar startpagina project Helpen onder protest

Naar overzichtspagina projecten

 

Helpen onder protest