A leeg A
Aanbieding rapport armoedeonderzoek 2008, Gerrit de Fijter, Gerard de Korte, Petra Lugtenburg

Onderzoek Armoede in Nederland 2008

Presentatie

Het onderzoek ‘Armoede in Nederland 2008’ is op 26 juni gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Petra Lugtenburg, directeur Werk en Bijstand bij het ministerie van Sociale Zaken, nam namens staatssecretaris Ahmed Aboutaleb het rapport ‘Armoede in Nederland 2008’ in ontvangst. Hij benadrukt in zijn reactie op het armoederapport dat armoede meer is dan gebrek aan geld. “Hoe graag ik ook zou willen, als staatssecretaris kan ik geen eind maken aan de sociale armoede in ons land”, aldus staatssecretaris Aboutaleb. “Daar is steun van de hele samenleving voor nodig. Het onderzoek van Kerk in Actie toont aan dat die steun er in de kerken is.”
De staatssecretaris wil mensen die in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen automatisch kwijtschelding gaan geven, als ze daarop recht hebben. Gerard de Korte, bisschoppelijk referent voor Kerk en Samenleving, sloot zich aan bij het overheidsvoornemen om het gebruik van formulieren voor mensen die moeten leven van een minimuminkomen te vereenvoudigen. De Korte: “Hierdoor kunnen ze gebruik maken van de rechten die ze hebben.”

Verdelingsprobleeem

Gerrit de Fijter, voorzitter van de Generale Synode van de Protestantse Kerk, noemde het bovendien een taak van de overheid om voorlichting te geven over geldbesteding en de gevaren van het maken van schulden. Ook stelde hij vast dat voedselbanken er niet zouden moeten zijn in een welvarende samenleving als de onze. Hoewel ze ook van betekenis zijn omdat ze verspilling tegen gaan. De compassie die mensen voor elkaar tonen, ook bij voedselverstrekking door de voedselbanken, is bijzonder waardevol, merkte De Fijter op.
Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, benadrukte de taak van overheid èn kerk om mensen tot nadenken te stemmen over de scheve verhouding tussen armoede en rijkdom in ons land. “De tweedeling in de samenleving wordt groter en het aantal voedselbank neemt toe, terwijl tegelijkertijd het aantal miljonairs sterk stijgt. We hebben te maken met een verdelingsprobleem”, aldus Klaas van der Kamp.

Completer beeld

Nieuw aan dit armoedeonderzoek is dat er niet alleen protestantse diaconieën aan hebben meegedaan, maar ook Rooms-katholieke parochies en instellingen, Vincentiusverenigingen en kleinere geloofsgemeenschappen. Hierdoor geeft het onderzoek een completer beeld van de kerkelijke hulpverlening in ons land dan in voorgaande jaren.

Lees hier verder over de onderzoeken:

Externe links:

Naar de top van de pagina

Naar startpagina project Onderzoek Armoede in Nederland

Naar overzichtspagina projecten

 

Onderzoek Armoede in Nederland