A leeg A
Onderzoek Armoede in Nederland 2008

Onderzoek Armoede in Nederland 2008

Op donderdag 26 juni 2008 werd het rapport 'Armoede in Nederland 2008' gepresenteerd.

Kerkelijke organisaties hebben vorig jaar voor een totaalbedrag van ruim 11 miljoen euro besteed aan individuele hulpverlening in ons land. Dat blijkt uit het onderzoek 'Armoede in Nederland 2008'.

Deze hulpverlening van de kerkelijke organisaties gaat voor het grootste deel naar alleenstaande ouders met kinderen (53 procent), mensen zonder betaald werk (44 procent), asielzoekers (42 procent), ouderen (39 procent), mensen met psychische problemen (31 procent) en mensen met een handicap (28 procent). Deze categorieën kunnen elkaar overigens gedeeltelijk overlappen.

Problemen waardoor mensen in de geldnood komen, zijn volgens dit interkerkelijke armoedeonderzoek vooral: schuldenproblematiek (41 procent) en een langdurig laag inkomen (37 procent).

Van de kerkelijke organisaties die betrokken zijn bij de armoedeproblematiek is 65 procent actief op zoek naar armoede binnen hun gemeente. In absolute getallen zijn dit gemiddeld tussen de 1.626 en 1.790 kerkelijke organisaties. De meest voorkomende manier om armoede op te sporen is door contact te onderhouden met andere instellingen. Daarbij gaat het vooral om de gemeentelijke sociale dienst en het maatschappelijk werk.

De helft van de kerkelijke organisaties (50 procent) is betrokken bij voedselverstrekking. Hiervan is 26 procent betrokken bij een voedselbank die is aangesloten bij Voedselbank Nederland. Ongeveer 19 procent is betrokken bij een soortgelijk initiatief. Veruit de meeste respondenten (46 procent) geven aan dat er kerkleden/parochianen actief zijn als vrijwilliger bij voedseluitdeling. Het geven van financiële steun (30 procent) bij voedselverstrekking staat op plaats twee.

Omdat het onderzoek twee keer eerder onder diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland is gehouden, kan voor deze diaconieën een vergelijking in de tijd worden gemaakt. Daaruit blijkt hun betrokkenheid bij de ondersteuning van mensen met financiële problemen vanaf 2004 behoorlijk stabiel (in 2005 74 procent, in 2006 78 procent, in het huidige onderzoek 75 procent).

Kerken maken zich ernstig zorgen over het feit dat de kerkelijke financiële hulp een structureel karakter heeft. Het huidige stelsel van sociale zekerheid vertoont gaten, waardoor het geen garantie biedt dat mensen niet in armoede geraken.Het niet-gebruik van de voorzieningen, door de landelijke overheid gezien als een belangrijke veroorzaker van armoede zal adequater aangepakt moeten worden..

Naar aanleiding van de resultaten komt het rapport met een serie aanbevelingen aan kerk en politiek. De landelijke overheid wordt geadviseerd specifiek beleid te ontwikkelen voor een aantal groepen, die langdurig met armoede te maken hebben en prioriteit te geven aan het voorkomen en bestrijden van schuldenproblematiek. Plaatselijke kerken worden geadviseerd om naast de hulp signalen en knelsituaties aan te kaarten bij de lokale overheid en instanties.

Nieuw aan dit armoedeonderzoek is dat er niet alleen protestantse diaconieën aan hebben meegedaan, maar ook Rooms-katholieke parochies en instellingen, Vincentiusverenigingen en kleinere geloofsgemeenschappen. Hierdoor geeft het onderzoek een completer beeld van de kerkelijke hulpverlening in ons land dan in voorgaande jaren.

Bij het onderzoek 'Armoede in Nederland 2008' zijn de volgende kerkelijke organisaties betrokken:

  • diaconieën Protestantse Kerk in Nederland
  • parochiële caritas instellingen
  • Rooms-katholieke parochies
  • Vincentiusverenigingen
  • oud-katholieke parochies
  • christelijk gereformeerde
  • remonstrantse diaconieën

Lees hier verder over de onderzoeken:

Externe links:

Naar de top van de pagina

Naar startpagina project Onderzoek Armoede in Nederland

Naar overzichtspagina projecten

 

Onderzoek Armoede in Nederland