A leeg A
Jetta Klijnsma spreekt tijdens de uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs 2010

Nog steeds veel ongelijkheid in Nederland

Jetta Klijnsma in Ab Harrewijnlezing

Oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma verzorgde de jaarlijkse lezing ter gelegenheid van de uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs 2010.

De oud-staatssecretaris toonde zich diep onder de indruk van de genomineerden voor de Ab Harrewijnprijs. Het maakt volgens haar ook duidelijk dat Nederland nog niet af is. In haar Ab Harrewijnlezing op 13 mei in Den Haag zei ze dan ook: “We moeten blijven investeren in mensen die aangewezen zijn op de schuldhulpverlening.”

Ze is 14 maanden staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geweest, maar is op vele plekken in het land geweest waar de economische crisis heeft toegeslagen. Zoals bij een bedrijf in Noord-Brabant waar de orderportefeuille leegraakte. “Voor de werknemers een drama. Ze werden met ontslag bedreigd en WW dreigde. Ze zeiden ook tegen mij: “hoe moet dat met ons leven?” Ze waren bang hun huis te moeten verkopen. Ik hechtte ook erg aan dergelijke werkbezoeken om het uit de monden van de mensen zelf te kunnen horen. Hoewel ik hem niet gekend heb, handel ik daarmee in de geest van Ab Harrewijn.”

Ongelijkheid

Armoedebestrijding blijft hard onnodig, aldus Klijnsma. Onder haar impulsen heeft het vorige kabinet nog eens 500 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de armoedebestrijding. “We zijn een rijk land, maar de ongelijkheid is nog steeds heel erg groot. Daarom is het werk van organisatie als NIBUD en sociale diensten heel belangrijk. We moeten blijven investeren in de schuldhulpverlening.” Zelf heeft ze als staatssecretaris meegewerkt aan vernieuwing van de sociale werkvoorziening. In haar ogen is van het groot belang dat ook mensen met een beperking betaald kunnen werken, zelfs als dat moet met subsidies erbij.

Ruggesteun

Ze ziet de 29 initiatieven die aangemeld zijn voor de Ab Harrewijnprijs als “de ruggesteun van de samenleving”. Klijnsma toonde zich ook in haar toespraak bijzonder betrokken bij de arme kant van Nederland en wist wat dat betreft de harten van de aanwezigen te raken. “Nederland is zeker nog niet klaar. Ik vind ook dat we meer geld beschikbaar moeten stellen voor dergelijke initiatieven, zoals die vandaag zijn gepresenteerd. Het is belangrijk werk, omdat het gedaan wordt door mensen die weten wat er speelt. Voor een sociale dienst is er toch vaak veel meer afstand met de mensen.”

Vrouwen

Hoewel ze de toespraak in verkiezingstijd hield, wilde ze geen verkiezingspraatje houden (“driekwart van jullie stemt hier denk ik toch GroenLinks”). Toch maakte ze een politiek statement. “Vrouwen moeten niet aan de kant blijven staan. Sommigen zeggen dan tegen mij: mijn man heeft een hele goede baan. Maar als je niet werkt en je komt in een echtscheiding terecht, zit je zo maar in de armoede. Daarom moeten vrouwen hun eigen broek ophouden. Want de armoede is het grootst voor alleenstaande gescheiden vrouwen die kinderen hebben.”

Meer informatie over de prijs en de genomineerden treft u aan op www.abharrewijnprijs.nl. Secretaris Ab Harrewijn Prijs: Christian Jongeneel, Weena 1033, 3013 AL Rotterdam, tel. 010-4049898; e-mail: secretariaat@abharrewijnprijs.nl.

  • Klik hier voor foto's van de uitreiking
  • Klik hier voor een verslag van de uitreiking.
  • Klik hier voor nominaties voor de prijs van 2011.
  • Klik hier om te lezen over de uitreiking van 2009.

Externe link:

  • Klik hier om naar de eigen website van de Ab Harrewijn Prijs te gaan.

Naar de top van de pagina

Naar startpagina Ab Harrewijn Prijs

Naar overzichtspagina projecten

 

Ab Harrewijn Prijs