+ leeg -

Informatiepakket voor jongeren over armoede in Nederland

 

TV-programma's en videofilmpjesGames en quizzenErvaringsverhalen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Wie zijn arm?

Inleiding - Welke mensen hebben meer kans op armoede?

Er zijn verschillende groepen mensen in Nederland die meer kans hebben op armoede dan andere groepen. Niet iedereen binnen deze groep is arm, maar als je binnen deze groep valt, is de kans erop wel groter. We kennen bijvoorbeeld eenoudergezinnen, werkende armen, niet-westerse allochtonen, chronische zieken en de dak- en thuislozen.

Eenoudergezinnen

Eenoudergezinnen bestaan soms uit vader met kinderen, maar meestal uit moeders met hun kinderen. Een deel verdient niet of onvoldoende geld met een baan. De term bijstandsmoeder wordt gebruikt voor een vrouw met één of meer kinderen die geen betaalde baan heeft en daardoor van een bijstandsuitkering leeft. Deze moeders hebben het vaak heel moeilijk, omdat alleen de bijstand meestal niet of nauwelijks genoeg is om kinderen te onderhouden.
Lees meer >

Werkende armen

Er is nog een groep mensen met meer kans op armoede. Dat zijn mensen die een betaalde baan hebben, maar te weinig verdienen om van rond te komen. Deze groep noemen we de werkende armen. Beroepen waar zich veel werkende armen voordoen zijn onder andere schoonmakers, postbodes en boeren en mensen die in hun eentje een eigen bedrijf(je) hebben: zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)..
Lees meer >

Allochtonen

25% van de niet-westerse allochtonen heeft een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Ze hebben vaak in het land van herkomst een slechte scholing gehad, waardoor ze minder goed aan een baan kunnen komen. Ook beheersen ze de Nederlandse taal vaak niet goed genoeg. Hierdoor wordt het aantal banen beperkt. Discriminatie op de arbeidsmarkt speelt ook een rol. De tweede generatie heeft al meer kansen, omdat zij in Nederland opgeleid zijn en de Nederlandse taal beter spreken.
Lees meer >

Chronisch zieken

Chronisch zieken hebben minder kans op een redelijk inkomen. Een opleiding volgen is voor deze groep lastig omdat ze er vaak tussenuit zijn vanwege de ziekte die ze hebben. Ook is de kans op een baan veel kleiner.
Lees meer >

Dak- en thuislozen

Dak- en thuislozen vormen een groep armen met verschillende achtergronden. Ze leven niet allemaal op straat, maar hebben geen van allen een thuis. Mensen kunnen om zeer verschillende redenen op straat komen te staan, bijvoorbeeld na een echtschei¬ding of door verlies van baan en inkomen. Onder de dak- en thuislozen bevinden zich ook drugsverslaafden, prostituees, illegalen, zwervers en mensen met psychische problemen. Je komt dak- en thuislozen in alle leeftijdsgroepen tegen. Het zijn voornamelijk mannen. Slechts 15% is vrouw..
Lees meer >

 

Risicogroepen >