+ leeg -

Informatiepakket voor jongeren over armoede in Nederland

 

TV-programma's en videofilmpjesGames en quizzenErvaringsverhalen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Wat is armoede?

Inleiding

Iedereen kent armoede. Arme kinderen in Afrika zijn vaak de eersten waar aan gedacht wordt bij armoede. Dit klopt. In Afrika is er zeker armoede. Maar ook in Nederland kennen we armoede. Armoede in Nederland wordt ook wel omschreven als 'het niet volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij'. Dat wil zeggen dat je misschien wel een dak boven je hoofd hebt en iedere dag iets te eten hebt, maar dat je geen cent over hebt. Je kunt niet naar een sportclub gaan, geen dure kleding dragen, je hebt geen computer, schoolboeken zijn eigenlijk te duur en veel groente, fruit en vis eet je ook niet. Doordat je geen geld hebt voor gezond eten loopt je gezondheid gevaar. Je sociale contacten worden minder omdat je niet mee kunt doen met hyves of naar een sportclub kunt gaan. En een vervolgopleiding zit er ook niet in, omdat dat te duur is. Hierdoor gaat armoede vaak generatie op generatie door.

Definities

De meningen over de vraag waar je dan de grens legt, zijn verdeeld, ook bij wetenschappers. Er zijn allerlei definities. Een algemene omschrijving die goed weergeeft waar het om gaat, is de volgende:

"Armoede is een situatie waarin sprake is van onvoldoende materiële, culturele en sociale middelen, waardoor mensen zijn uitgesloten van een levensstandaard die in de samenleving waarin men woont als minimaal wordt gezien." (Definitie van de Europese Unie)

Spreekwoorden over geld

In het geld zwemmen

Bulken van het geld

GeldboompjeHet geld groeit mij niet op de rug

Geld stinkt niet

Geld moet rollen

Ik heb geen geldboompje!

Eieren voor je geld kiezen

Twee dingen vallen daarbij op:
• het gaat niet alleen om geld, maar om meer levensgebieden
• het gaat er om mee te kunnen doen in je éigen samenleving

Over waar dan de grenzen getrokken moeten worden van 'onvoldoende middelen', hebben in Nederland vooral het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) definities gemaakt. Dat is een ingewikkeld verhaal. Wie precies wil weten hoe het zit, kan meer lezen: klik hier.
Hier noemen we alleen de 'lage-inkomensgrens'. Dat is een inkomensbedrag dat van jaar tot jaar verschilt, maar steeds hetzelfde koopkrachtbedrag betekent (het wordt bijgesteld voor de prijsinflatie). Dat maakt vergelijking in de tijd goed mogelijk. Die grens is iets hoger dan het sociaal minimum. De lage-inkomensgrens lag in 2009 voor bijvoorbeeld een alleenstaande op een inkomen van € 930,- per maand. Voor een eenoudergezin met een kind is dat € 1.240,- per maand (Armoedesignalement 2010).
Volgens die definitie leefden in 2009 531.000 huishoudens (7,7% van het totaal) in armoede.  Dat zijn ongeveer 1,1 miljoen mensen. Ga voor meer cijfers naar het onderdeel 'Armoede in Nederland'.

Wil je meer weten over de verschillende soorten armoede? Dan zijn dit goede sites:
nl.wikipedia.org/wiki/armoede
acw-armoede.wikidot.com/armoede-algemeen

 

Nederland ten opzichte van andere landen >