A leeg A
home

Home

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA is een interkerkelijke werkgroep, ingesteld door de Raad van Kerken in Nederland en het arbeidspastoraat DISK. Sinds 1987 voert de werkgroep campagnes tegen verarming en verrijking, vanuit de kerken.

Laatste wijziging: 3 april 2014

  • Klik hier voor het archief met oudere berichten.

naar boven

 

Armoede is onrecht